Toote kvaliteet 1

Vector_3

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel? Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet? Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

 

Toote igal komponendil on otstarve ja sellest tulenevad nõuded. Need nõuded määratleb ning spetsifitseerib joonistel toote konstruktor. Valmistatud komponendi hindamisel aga kontrollitakse toote kvaliteeti kui vastavust joonisele.

Koolitus on sulle vajalik, kui:

Koolituse tulemusel osaleja:

Koolitus toimub Tallinnas, 

aadressil Akadeemia tee 21/6.

Koolitus hõlmab koolitusmaterjale

ja kohvipause.

Tänapäeva globaalne ärikeskkond ei saa toimida ilma ühtse „inseneeria keeleta“. Sellise keele rolli täidab ISO GPS-standardite süsteem (GPS = Geometric Product Specification = toote geomeetria spetsifikatsioon). 


See süsteem määratleb katkematu geomeetriakvaliteediahela alates toote talitlusnõuetest kuni vastavushindamisel vajalike mõõtevahendite kalibreerimiseni.


Mõtestatud, ühetähenduslik ja kvaliteetne joonis on toote kvaliteedi esimene eeldus.

Koolituse teemad:

Koolitaja on tehnikadoktor ja volitatud mehaanikainsener Priit Põdra. Tema töökogemus hõlmab tööd juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina-ja metallitööstuse suurettevõttes.

 

Priit Põdra on koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte ning on ka praegu tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

 

Oled koolitusest huvitatud? Jäta meile oma kontakt ning koolituse avamisel võtame sinuga ühendust. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kontakt

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

E-mail: koolitused@evs.ee

Telefon: +372 5350 9991