Toote kvaliteet 2

Vector_3

Mis on mõõtemääramatus ja kuivõrd see on usaldatav? Kuidas hinnata mõõteprotsessi sobivust? Millest sõltub toote kvaliteedikontrolli majanduslik tõhusus? 

 

Valmistatud toote vastavushindamisel kontrollitakse selle geomeetriat mõõtmise teel. Toote kõlblikuks või kõlbmatuks tunnistamise otsus põhineb mõõtetulemuste võrdlusel joonisel esitatud tolerantsiga.

Koolitus on sulle vajalik, kui:

Koolituse tulemusel osaleja:

Koolitus toimub Tallinnas, 

aadressil Akadeemia tee 21/6.

Koolitus hõlmab koolitusmaterjale

ja kohvipause.

ISO GPS-standardite süsteem (GPS = Geometric Product Specification = toote geomeetriaspetsifikatsioon) määratleb ka toote geomeetriakvaliteedi hindamise raamistiku alates mõõtemääramatusest ja mõõteprotsessi ohjest kuni vastavushindamise põhimõtete ning sellealaste vaidluste lahenduseni.

 

Mõõtmine koos tõenäosuspõhise andmeanalüüsiga on toote kvaliteediohje oluline tööriist.

Koolituse teemad:

Koolitaja on tehnikadoktor ja volitatud mehaanikainsener Priit Põdra. Tema töökogemus hõlmab tööd juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina-ja metallitööstuse suurettevõttes.

 

Priit Põdra on koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte ning on ka praegu tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

 

Oled koolitusest huvitatud? Jäta meile oma kontakt ning koolituse avamisel võtame sinuga ühendust. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kontakt

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

E-mail: koolitused@evs.ee

Telefon: +372 5350 9991